Nöjda kunder

Swed Handling AB är en kemikaliedistributör med huvudkontor och lager i Norrköping, kontor och lager i Gävle, samt försäljningskontor i Stockholm, Borås och Lund. RS Data har förtroendet att sköta Swed Handlings IT-system som inbegriper både servrar, datorer, nätverk, VPN m.m.

Saltängens Mekaniska Verkstad AB är ett serviceföretag som har specialiserat sig på maskinbearbetning av stora maskindelar och svetsning av stålkonstruktioner. Under lång tid har RS Data AB varit totalleverantör inom IT till Saltängens Mekaniska verkstad.

RS Data AB har fått förtroendet att hjälpa Norra Östergötlands konsumentförening med drift och underhåll av IT-system, skrivare, kameraövervakning m.m. Nök har tre butiker i Finspångsområdet, Coop Forum Viberga, Coop Konsum Bergslagshallen, samt Coop Nära i Rejmyre.

Candor är en leverantör av specialkemikalier, metaller och utrustning för ytbehandlings- verkstads- och elektronikindustrin.  RS Data AB har under många år fått förtroendet att drifta och utveckla Candors IT-sytem.

Stokvis Tapes är ett tillverkande industriföretag som tillverkar Tejp. Man finns i 30 olika länder. RS Data bistår Stokvis med IT-Tjänster för den dagliga driften. Vi agerar extern IT-Avdelning åt Stokvis