Arbetsplatser måste ställa om till ett mer flexibelt arbetssätt

Nu är det bara dagar kvar innan de restriktioner vi levt under tas bort. Vissa längtar tillbaka till sina arbetsplatser, medan andra känner sig mindre stressade och presterar bättre när de arbetar hemifrån. Att erbjuda flexibla arbetsplatser är en starkt växande trend, men att möta sina medarbetares önskemål ställer höga krav på arbetsgivaren. 


En av årets stora tekniktrender som kommer att prägla samhället under en lång tid framöver är möjligheten att erbjuda sina medarbetare flexibla arbetsplatser. Det är inte bara viktigt för att möta sina anställdas önskemål, utan även för att vara en attraktiv arbetsgivare när det är dags att anställa nästa medarbetare.

Att låta sina medarbetare arbeta hemifrån ställer höga krav på verksamheten då det kräver både rätt utrustning, molnlösningar för delning av program och information samt bra kommunikationsverktyg. Dessutom får man inte tumma på säkerheten. För att kunna låta medarbetare koppla upp sig mot olika nätverk på distans krävs en säker IT-lösning i grunden.

Ser du det som en stor utmaning lyckas erbjuda dina medarbetare att arbeta varifrån de vill är du välkommen att kontakta oss. Vi kan IT-säkerhet, vi erbjuder flexibla och molnbaserade serverlösningar och kan även fungera som er externa IT-avdelning så era medarbetare har någon att kontakta om de skulle råka ut för problem.

Välkommen att kontakta oss!

Nya typer av hot kräver andra skydd än Antivirus